Hipotermia: Przyczyny, objawy i leczenie

Redakcja

13 stycznia, 2024

Hipotermia to stan, w którym temperatura ciała spada poniżej normalnego zakresu, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. W tym artykule omówimy przyczyny, objawy i leczenie hipotermii, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, jak unikać tego niebezpiecznego stanu i jak udzielić pierwszej pomocy osobom dotkniętym hipotermią.

Definicja i klasyfikacja hipotermii

Co to jest hipotermia: dokładna definicja

Hipotermia to stan, w którym temperatura ciała spada poniżej normalnego zakresu (36,5-37,5°C). W wyniku tego procesu dochodzi do zaburzeń funkcjonowania organizmu, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. W zależności od stopnia obniżenia temperatury ciała, wyróżniamy różne rodzaje i objawy hipotermii.

Rodzaje hipotermii: od łagodnej do ciężkiej

Wyróżniamy trzy główne rodzaje hipotermii:

 1. Łagodna hipotermia (temperatura ciała 32-35°C) – objawy obejmują dreszcze, zimne i blade skóry, osłabienie, dezorientację oraz przyspieszone oddychanie.
 2. Umiarkowana hipotermia (temperatura ciała 28-32°C) – objawy nasilają się, pojawiają się drgawki, zaburzenia świadomości, spowolnienie tętna i oddechu.
 3. Ciężka hipotermia (temperatura ciała poniżej 28°C) – występują utrata przytomności, brak odruchów, ryzyko zatrzymania krążenia i śmierci.

Klasyfikacja hipotermii: stopień i stadium wychłodzenia

W medycynie stosuje się również klasyfikację hipotermii opartą na stopniu i stadium wychłodzenia:

 1. Stadium I (temperatura ciała 35-32°C) – dreszcze, osłabienie, dezorientacja, przyspieszone oddychanie, zimne i blade skóry.
 2. Stadium II (temperatura ciała 32-28°C) – drgawki, zaburzenia świadomości, spowolnienie tętna i oddechu, ryzyko zatrzymania krążenia.
 3. Stadium III (temperatura ciała poniżej 28°C) – utrata przytomności, brak odruchów, ryzyko zatrzymania krążenia i śmierci.

Przyczyny i klasyfikacja hipotermii są ściśle ze sobą powiązane. W zależności od stopnia wychłodzenia organizmu, różne czynniki mogą prowadzić do wystąpienia hipotermii, takie jak długotrwałe przebywanie w niskiej temperaturze, niewłaściwy ubiór, choroby przewlekłe czy spożywanie alkoholu.

Przyczyny i objawy hipotermii

Czynniki ryzyka: przyczyny wystąpienia hipotermii

Przyczyny hipotermii są zróżnicowane i związane z różnymi czynnikami ryzyka. Do najważniejszych należą:

 • Długotrwałe przebywanie w niskiej temperaturze, szczególnie w przypadku niewłaściwego ubioru
 • Wystawienie na działanie wiatru, co zwiększa utratę ciepła z powierzchni ciała
 • Wilgotność, która przyspiesza utratę ciepła przez parowanie
 • Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby tarczycy czy niewydolność krążenia
 • Spożywanie alkoholu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i przyspiesza utratę ciepła
 • Wiek – dzieci i osoby starsze są bardziej narażone na hipotermię ze względu na słabszą termoregulację organizmu

Zrozumienie przyczyn wystąpienia hipotermii pozwala na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych i zmniejszenie ryzyka tego stanu.

Jak rozpoznać hipotermię: objawy wychłodzenia

Objawy hipotermii zależą od stopnia wychłodzenia organizmu. Oto jakie są objawy hipotermii w zależności od jej stadium:

 1. Stadium I (temperatura ciała 35-32°C) – dreszcze, osłabienie, dezorientacja, przyspieszone oddychanie, zimne i blade skóry.
 2. Stadium II (temperatura ciała 32-28°C) – drgawki, zaburzenia świadomości, spowolnienie tętna i oddechu, ryzyko zatrzymania krążenia.
 3. Stadium III (temperatura ciała poniżej 28°C) – utrata przytomności, brak odruchów, ryzyko zatrzymania krążenia i śmierci.

Wiedza na temat objawów wychłodzenia pozwala na szybsze rozpoznanie hipotermii i podjęcie odpowiednich działań ratujących życie.

Zaburzenia świadomości i rytmu serca jako objawy hipotermii

Zaburzenia świadomości oraz zaburzenia rytmu serca są istotnymi objawami hipotermii, które mogą wskazywać na rozwijający się stan wychłodzenia. W miarę obniżania się temperatury ciała, osoba może przejawiać dezorientację, senność, a nawet utratę przytomności. Zaburzenia rytmu serca, takie jak bradykardia (spowolnienie tętna) czy arytmie, mogą prowadzić do zatrzymania krążenia i stanowią bezpośrednie zagrożenie życia.

W przypadku podejrzenia hipotermii, niezbędne jest szybkie działanie i udzielenie pierwszej pomocy, aby zapobiec dalszemu wychłodzeniu organizmu i ewentualnym powikłaniom.

Hipotermia kontrolowana i terapeutyczna

Hipotermia kontrolowana, znana również jako hipotermia terapeutyczna, to celowe obniżenie temperatury ciała w celach medycznych. W tej sekcji omówimy, kiedy stosuje się hipotermię terapeutyczną oraz jakie są jej korzyści.

Hipotermia kontrolowana: wykorzystanie hipotermii w medycynie

Wykorzystanie hipotermii w medycynie ma na celu ochronę mózgu i innych narządów przed uszkodzeniem spowodowanym niedotlenieniem. Hipotermia kontrolowana jest stosowana w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Reanimacja po zatrzymaniu krążenia – obniżenie temperatury ciała może zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mózgu spowodowanego niedotlenieniem
 • Chirurgia serca – hipotermia kontrolowana jest stosowana podczas niektórych operacji serca, aby chronić narządy przed uszkodzeniem spowodowanym niedotlenieniem
 • Leczenie ciężkiego urazu mózgu – obniżenie temperatury ciała może pomóc zmniejszyć obrzęk mózgu i ryzyko dalszego uszkodzenia
 • Noworodki z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną – hipotermia kontrolowana może zmniejszyć ryzyko trwałego uszkodzenia mózgu u noworodków z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi

Hipotermia terapeutyczna: kiedy jest stosowana?

Hipotermia terapeutyczna jest stosowana wówczas, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia mózgu lub innych narządów spowodowanego niedotlenieniem. Stosowanie hipotermii kontrolowanej może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zmniejszenie ryzyka trwałego uszkodzenia mózgu
 • Ochrona innych narządów przed uszkodzeniem spowodowanym niedotlenieniem
 • Poprawa wyników leczenia w przypadku reanimacji po zatrzymaniu krążenia
 • Zmniejszenie ryzyka powikłań neurologicznych u noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną

Warto zaznaczyć, że hipotermia kontrolowana jest stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach i pod kontrolą lekarza. Nie należy próbować samodzielnie indukować hipotermii, gdyż może to prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Leczenie i pierwsza pomoc w przypadku hipotermii

Leczenie hipotermii oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii są kluczowe dla ratowania życia osoby dotkniętej tym stanem. W tej sekcji omówimy różne metody leczenia hipotermii oraz zasady postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy osobie wychłodzonej.

Jak leczy się hipotermię: metody leczenia

Metody leczenia hipotermii zależą od jej nasilenia i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Leczenie może obejmować zarówno interwencje medyczne, jak i domowe środki. Oto niektóre z nich:

 • Podgrzewanie ciała – przy łagodnej hipotermii, można stosować ciepłe koce, podgrzewane maty czy ciepłe napoje (bez alkoholu)
 • Podgrzewanie wodne – w przypadku umiarkowanej hipotermii, pacjent może być zanurzony w ciepłej wodzie (32-35°C) przez około 30 minut
 • Podgrzewanie powietrzem – w przypadku ciężkiej hipotermii, pacjent może być poddany podgrzewaniu powietrzem za pomocą specjalistycznych urządzeń
 • Podgrzewanie wewnętrzne – w przypadku ciężkiej hipotermii, lekarz może zastosować metody podgrzewania wewnętrznego, takie jak płukanie jamy brzusznej ciepłym roztworem soli fizjologicznej

Pierwsza pomoc w przypadku hipotermii: zasady postępowania

W sytuacji, gdy napotykamy osobę z hipotermią, ważne jest, aby znać zasady postępowania i umieć udzielić pierwszej pomocy. Oto kilka kroków, które należy wykonać:

 1. Zadzwoń po pomoc medyczną – w przypadku podejrzenia hipotermii, natychmiast wezwij pogotowie
 2. Przenieś osobę w cieplejsze miejsce – jeśli to możliwe, przenieś poszkodowanego do pomieszczenia lub miejsca chronionego przed wiatrem i wilgocią
 3. Usuń mokre ubrania – mokre ubrania przyspieszają utratę ciepła, dlatego należy je zdjąć i zastąpić suchymi, ciepłymi ubraniami
 4. Ogrzewaj ciało – przykryj poszkodowanego ciepłymi kocami, a także ogrzewaj jego tułów, ręce i nogi
 5. Podaj ciepłe napoje – jeśli osoba jest przytomna, podaj jej ciepłe, słodzone napoje (bez alkoholu i kofeiny)

Udzielanie pierwszej pomocy osobie wychłodzonej

Pierwsza pomoc osobie wychłodzonej może uratować jej życie. Podczas udzielania pierwszej pomocy, ważne jest, aby pamiętać o kilku zasadach:

 • Nie stosuj bezpośredniego ciepła – unikaj stosowania podgrzewaczy, gorących kąpieli czy poduszek elektrycznych, gdyż mogą one spowodować oparzenia skóry
 • Nie pocieraj ciała – pocieranie ciała może prowadzić do uszkodzenia tkanek i pogorszenia stanu osoby wychłodzonej
 • Nie podawaj alkoholu – alkohol może powodować dalsze obniżenie temperatury ciała i pogorszenie stanu pacjenta

Wiedza na temat leczenia hipotermii oraz udzielanie pierwszej pomocy osobie wychłodzonej może uratować życie. Pamiętaj, aby zawsze działać szybko i zgodnie z zasadami postępowania w przypadku hipotermii.

Zapobieganie hipotermii

Zapobieganie hipotermii jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa w chłodnych warunkach. W tej sekcji omówimy różne strategie, które można zastosować, aby zapobiec hipotermii i uniknąć wychłodzenia organizmu.

Jak zapobiegać wychłodzeniu: zalecenia dotyczące ubioru i czynniki otoczenia

Zapobieganie wychłodzeniu zaczyna się od świadomości czynników otoczenia oraz stosowania odpowiednich zaleceń dotyczących ubioru. Oto kilka wskazówek, które pomogą uniknąć hipotermii:

 • Ubierz się warstwowo – noszenie kilku warstw ubrań pozwala na lepszą izolację cieplną i regulację temperatury ciała
 • Wybierz odpowiednie materiały – unikaj bawełny, która długo schnie i zatrzymuje wilgoć; zamiast tego wybierz materiały syntetyczne lub wełnę, które lepiej odprowadzają wilgoć i utrzymują ciepło
 • Chronić głowę, ręce i stopy – te części ciała są najbardziej narażone na utratę ciepła, dlatego ważne jest, aby nosić ciepłe czapki, rękawice i skarpety
 • Unikaj przegrzewania – nadmierne pocenie się może prowadzić do przemoczenia ubrań i zwiększenia ryzyka wychłodzenia; staraj się utrzymać umiarkowaną temperaturę ciała, zdejmując warstwy ubrań, gdy jest to konieczne

Jak unikać hipotermii: przeciwdziałać zimnu

Aby unikać hipotermii, ważne jest, aby przeciwdziałać zimnu i podejmować odpowiednie działania. Oto kilka sposobów, które pomogą zapobiec wychłodzeniu organizmu:

 • Znajdź schronienie – w chłodnych warunkach, staraj się pozostać w miejscach osłoniętych od wiatru i wilgoci, które mogą przyspieszać utratę ciepła
 • Unikaj długotrwałego przebywania na zewnątrz – ogranicz czas spędzany na zewnątrz w chłodnych warunkach, szczególnie gdy jesteś mokry lub przemoczony
 • Stosuj się do zaleceń dotyczących ubioru – jak wspomniano wcześniej, odpowiedni ubiór jest kluczowy dla utrzymania ciepła i zapobiegania hipotermii
 • Regularnie spożywaj posiłki i napoje – jedzenie i picie pomaga utrzymać poziom energii i ciepło w organizmie; wybieraj wysokokaloryczne posiłki i ciepłe napoje

Stosując się do powyższych wskazówek, można skutecznie zapobiegać hipotermii i utrzymaniu zdrowia oraz bezpieczeństwa w chłodnych warunkach.

Hipotermia u specyficznych grup osób

W tej sekcji omówimy, jak hipotermia wpływa na specyficzne grupy osób, takie jak noworodki i osoby starsze. Zrozumienie, jakie są przyczyny i objawy hipotermii u tych grup, pozwoli na lepsze zrozumienie tego stanu i podjęcie odpowiednich działań w celu jego zapobiegania.

Hipotermia u noworodka: przyczyny i objawy

Hipotermia u noworodka może wystąpić z różnych przyczyn, takich jak niewłaściwe warunki otoczenia, niedostateczne ubranie czy choroby. Noworodki są szczególnie narażone na hipotermię ze względu na ich małą masę ciała, niewielką ilość tkanki tłuszczowej oraz ograniczoną zdolność do termoregulacji. Objawy hipotermii u noworodków obejmują:

 • Bladość skóry
 • Osłabienie
 • Spadek aktywności ruchowej
 • Brak apetytu
 • Trudności z oddychaniem

W przypadku podejrzenia hipotermii u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy.

Osoby narażone na hipotermię: kto najczęściej dotknięty jest tym stanem?

Osoby narażone na hipotermię to przede wszystkim te, które mają ograniczoną zdolność do termoregulacji, takie jak dzieci, osoby starsze oraz osoby z niektórymi schorzeniami. Najczęściej dotyka to:

 • Noworodki i małe dzieci – ze względu na ich małą masę ciała, niewielką ilość tkanki tłuszczowej oraz ograniczoną zdolność do termoregulacji
 • Osoby starsze – ze względu na zmniejszoną zdolność do termoregulacji, spadek tkanki tłuszczowej oraz często występujące choroby przewlekłe
 • Osoby z chorobami przewlekłymi – takimi jak cukrzyca, choroby tarczycy czy choroby nerek, które mogą wpływać na zdolność organizmu do utrzymania odpowiedniej temperatury ciała
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi – które mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia hipotermią lub nie być w stanie podjąć odpowiednich działań w celu jej zapobiegania

Zrozumienie, które grupy osób są najbardziej narażone na hipotermię, pozwala na podjęcie odpowiednich działań w celu zapobiegania temu stanowi oraz udzielenia pomocy w razie potrzeby.

Polecane: