Jak zdobyć uprawnienia sternika motorowodnego?

Redakcja

6 stycznia, 2024
Sternik motorowodny to osoba obsługująca ster łodzi motorowej. Zadaniem sternika jest sterowanie łodzią, utrzymywanie kursu i prędkości, reagowanie na sygnały z innych łodzi oraz radzenie sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Jakie są najczęstsze błędy podczas egzaminu na sternika motorowodnego?

Aby zdać egzamin sternika będziesz musiał odpowiedzieć na sześć pytań i wykonać manewr. Pytania dotyczą:
  • przepisów morskich
  • nawigacji
  • obsługi łodzi
  • procedur bezpieczeństwa
  • warunków pogodowych
  • obsługi łodzi motorowej

Czego można się spodziewać na egzaminie na sternika motorowodnego?

Przystępując do egzaminu na sternika motorowodnego wymagane jest zdanie pisemnego i praktycznego testu. Będziesz także musiał wykazać się umiejętnością kierowania łodzią motorową. Pierwsza część egzaminu pisemnego składa się z 10 pytań, w większości pytań wielokrotnego wyboru. Druga część zawiera 10 pytań, które mają charakter esejowy. Na zaliczenie obu części egzaminu pisemnego otrzymasz 45 minut. Egzamin sternika nie jest trudny do zdania, o ile umiesz czytać mapy i rozumiesz, jak działa Twoja łódź.

Co zrobić jeśli nie zdam egzaminu na sternika motorowodnego?

Jeśli nie zdasz egzaminu na sternika motorowodnego, nadal możesz dostać pracę jako sternik lub majtek. Być może będziesz musiał przejść dodatkowe kursy, aby zakwalifikować się na te stanowiska. Nie martw się! Istnieją inne możliwości, które mogą pomóc Ci wrócić na wodę. Na przykład możesz wziąć udział w kursie lub znaleźć pracę w innej części branży.

Jak zdać egzamin na sternika motorowodnego?

Aby zdać egzamin sternika motorowodnego, trzeba umieć jeździć motorówką po morzu. To test, który jest wymagany dla wszystkich osób, które chcą być sternikiem. Pierwszym krokiem w przygotowaniu się do egzaminu jest ustalenie, na jakim typie motorówki będziesz egzaminowany. Istnieją dwa rodzaje łodzi: łodzie motorowe i żaglówki. Powinieneś również dowiedzieć się, jaki typ silnika mają, czy mają silnik, czy nie, a jeśli go mają, jaka jest jego moc. Kolejnym krokiem byłoby poznanie procedur nawigacyjnych i bezpieczeństwa na łodzi motorowej. Powinieneś także zapoznać się z różnymi częściami swojej łodzi i ich funkcjami, aby móc poprawnie odpowiedzieć na pytania podczas testu.

Polecane: