Chcesz nauczyć się żeglować? Samodzielnie prowadzić jacht śródlądowy? Przeżyć wspaniałą przygodę pod żaglami? Dobrze trafiłeś, dobrze trafiłaś. Zapraszamy do Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni na kursy żeglarskie przygotowujące do egzaminu na patent żeglarza jachtowego! Dysponujemy własnym sprzętem, znakomicie wyposażonymi salami wykładowymi i doświadczonymi instruktorami.


PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA:

 • ukończyła 14 lat życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności.

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UPRAWNIA DO:

 • samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
 • samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOELŃ

TERMIN KURSU

RODZAJ KURSU

EGZAMIN

UWAGI

10 - 16.09.2017

stacjonarny

16.09.2017

brak

brak

brak


OBJAŚNIENIA

 • kurs stacjonarny - zajęcia odbywają się przez 10 kolejnych dni po około 6 godzin dziennie. Kurs szczególnie zalecany dla osób, które miały bardzo niewielki kontakt z żeglarstwem. W czasie kursu jest wystarczająco dużo czasu na prowadzenie zajęć jak i na samokształcenie i przygotowanie się do egzaminu.
 • kurs stacjonarny - intensywny - zajęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia, w czasie trwania roku akademickiego w dni powszednie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych, podczas wakacji zajęcia odbywają się przez 6 kolejnych dni po około 9 godzin dziennie. Kurs zalecany dla osób, które dysponują ograniczonym czasem i szybko przyswajają wiedzę.
 • kurs weekendowy - zajęcia odbywają się w cztery kolejne weekendy, możliwe jest również prowadzenie zajęć w dni powszednie w godzinach popołudniowych po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami dogodnych godzin zajęć. Kursy weekendowe prowadzimy w czasie trwania roku akademickiego.

KOSZT SZKOLENIA

 • osoba indywidualna - 950.00 PLN
 • grupa zorganizowana od 3 do 5 osób - 870.00 PLN
 • grupa zorganizowana od 6 do 10 osób - 850.00 PLN
 • grupa zorganizowana powyżej 10 osób - 800.00 PLN
 • studenci i pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni - 750.00 PLN

Wpłaty należy dokonać w dwóch równych ratach wysokości 50% opłaty za kurs każda

 • I rata w momencie zapisu na kurs
 • II rata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kurs
Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie Akademii Morskiej na ulicy Morskiej, budynek F lub przelewem na konto Akademii Morskiej w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "żeglarz jachtowy"


EGZAMINY

 • Egzaminy prowadzone są przez Komisję Egzaminacyjną Akademii Morskiej w ramach upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu
 • opłata egzaminacyjna, płatna na konto Akademii Morskiej w Gdyni, studenci 125.00 - pozostałe osoby 250,00 PLN