Chcesz nauczyć się żeglować? Samodzielnie prowadzić jacht śródlądowy? Przeżyć wspaniałą przygodę pod żaglami? Dobrze trafiłeś, dobrze trafiłaś. Zapraszamy do Centrum Szkoleniowo - Treningowego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kursy żeglarskie przygotowujące do egzaminu na patent żeglarza jachtowego! Dysponujemy własnym sprzętem, znakomicie wyposażonymi salami wykładowymi i doświadczonymi instruktorami.


PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA:

 • ukończyła 14 lat życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności.

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UPRAWNIA DO:

 • samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
 • samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Szkolenia odbędą się w Gdyni.


TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOELŃ TERMIN KURSU

RODZAJ KURSU

EGZAMIN

UWAGI

 27.04 - 05.05.2019

stacjonarny

 05.05.2019

 19 - 26.05.2019

stacjonarny

 26.05.2019

 02 - 09.06.2019

stacjonarny

09.06.2019

16 - 23.06.2019

stacjonarny

23.06.2019

23 - 30.06.2019

stacjonarny

30.06.2019

30.06 - 07.07.2019

stacjonarny

07.07.2019

14 - 21.07.2019

stacjonarny

21.07.2019

21 - 28.07.2019

stacjonarny

28.07.2019

04 - 11.08.2019

stacjonarny

11.08.2019

11 - 18.08.2019

stacjonarny

18.08.2019

25.08 - 01.09.2019

stacjonarny

01.09.2019

 01 - 08.09.2019

stacjonarny

08.09.2019

08 - 15.09.2019

stacjonarny

15.09.2019

22 - 29.09.2019

stacjonarny

29.09.2019

29.09 - 06.10.2019

stacjonarny

06.10.2019

06 - 13.10.2019

stacjonarny

13.10.2019

20 - 27.10.2019

stacjonarny

27.10.2019

Terminy kursów weekendowych zaplanowane są na maj - czerwiec. Czas trwania kursu to 3-4 weekendy. 

Kurs rozpocznie się 10 - 12.05.2019r. kolejne daty bedą ustalane z grupą.


OBJAŚNIENIA

 • kurs stacjonarny - zajęcia odbywają się przez 10 kolejnych dni po około 6 godzin dziennie. Kurs szczególnie zalecany dla osób, które miały bardzo niewielki kontakt z żeglarstwem. W czasie kursu jest wystarczająco dużo czasu na prowadzenie zajęć jak i na samokształcenie i przygotowanie się do egzaminu.
 • kurs stacjonarny - intensywny - zajęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia, w czasie trwania roku akademickiego w dni powszednie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych, podczas wakacji zajęcia odbywają się po około 9 godzin dziennie. Kurs zalecany dla osób, które dysponują ograniczonym czasem i szybko przyswajają wiedzę.
 • kurs weekendowy - zajęcia odbywają się w 2-3. W piątki zajęcia zaczynaja się od godz. 18. Możliwe jest również prowadzenie zajęć w dni powszednie w godzinach popołudniowych po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami dogodnych godzin zajęć. Kursy weekendowe prowadzimy w czasie trwania roku akademickiego.

UWAGA :

Ze względów urlopowych informacji udziela:

Witold Gizler 737 49 45 49

instruktor.skipper@gmail.comKOSZT SZKOLENIA

Cena - 1100 zł

zawiera szkolenie, materiały szkoleniowe, możliwość zakwaterowanie na jachcie.

Po zapisie należy wpłacić zadatek 250 zł.


Dla studentów do 26 r.ż. i pracowników Uniwersytetu Morskiego - 10 %

Wpłatę można dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "żeglarz jachtowy- Gdyni"


EGZAMINY

 • Egzaminy prowadzone są przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Morskiego w ramach upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu
 • opłata egzaminacyjna, płatna na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, studenci 125.00 - pozostałe osoby 250,00 PLN