JACHTOWY STERNIK MORSKI

Chcesz wypłynąć na szersze wody? Chcesz być oficerem na jachcie morskim? A może chcesz samodzielnie jacht morski prowadzić? W takim razie zapraszamy do Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni. Doświadczeni instruktorzy przekażą Ci cała wiedzę jaką posiadają, podzielą się z Tobą własnym doświadczeniem i przygotują do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego.

PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO UPRAWNIA DO:

 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA:

 • ukończyła 18 lat
 • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności.

Szkolenie odbędzie się w Gdyni


TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ


TERMIN KURSU

RODZAJ KURSU

TERMIN EGZAMINU

UWAGI

21 - 28.10.2018

stacjonarny

28.10.2018

01 - 04.11.2018

stacjonarny

18.11.2018

OBJAŚNIENIA

 • kurs stacjonarny - zajęcia odbywają się przez minimum 10 kolejnych dni po około 7 godzin dziennie. Kurs szczególnie zalecany dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego. W czasie kursu jest wystarczająco dużo czasu na prowadzenie zajęć jak i na samokształcenie i przygotowanie się do egzaminu. Podczas kursu realizowany jest 2-dobowy rejs pełnomorski, po którym uczestnicy otrzymują opinie z rejsu potwierdzającą nabyty staż. W programie jest również manewrowanie na silniku jachtem motorowym.
 • kurs intensywny (stacjonarny)- zajęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia, w czasie trwania roku akademickiego w dni powszednie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych, podczas wakacji zajęcia odbywają się po około 9 godzin dziennie. Kurs zalecany dla osób, które dysponują ograniczonym czasem i szybko przyswajają wiedzę.
 • kurs weekendowy - zajęcia odbywają się w cztery kolejne weekendy, możliwe jest również prowadzenie zajęć w dni powszednie w godzinach popołudniowych po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami dogodnych godzin zajęć. Kursy weekendowe prowadzimy w czasie trwania roku akademickiego. 

W ramach kursów weekendowych na jachtowego sternika morskiego organizujemy rejs nocny po Zatoce Gdańskiej. Koszty rejsu wliczone są w cene kursu.

UWAGA :

Ze względów urlopowych informacji udziela:

Witold Gizler 737 49 45 49

instruktor.skipper@gmail.com


KOSZT SZKOLENIA 

cena - 1000 zł

zawiera szkolenie, materiały szkoleniowe

zakwaterowanie na jachcie


Po zapisie należy wpłacić zadatek 150 zł.


Wpłaty można dokonać przelewem na konto Akademii Morskiej w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "jachtowy sternik morski - Gdynia"

EGZAMINY

 • Egzaminy prowadzone są przez Komisję Egzaminacyjną Akademii Morskiej w ramach upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście. W zakres części teoretycznej dochodzi umiejętność rozwiązania zadania nawigacyjnego. Czas na jego rozwiązanie wynosi 30 min.
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu
 • opłata egzaminacyjna, płatna na konto Akademii Morskiej w Gdyni, studenci 175.00 - pozostałe osoby 350,00 PLN