JACHTOWY STERNIK MORSKI

Chcesz wypłynąć na szersze wody? Chcesz być oficerem na jachcie morskim? A może chcesz samodzielnie jacht morski prowadzić? W takim razie zapraszamy do Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni. Doświadczeni instruktorzy przekażą Ci cała wiedzę jaką posiadają, podzielą się z Tobą własnym doświadczeniem i przygotują do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego.

PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO UPRAWNIA DO:

 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA:

 • ukończyła 18 lat
 • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ


TERMIN KURSU

RODZAJ KURSU

TERMIN EGZAMINU

UWAGI

10.09-16.09.2017

stacjonarny

16.09.2017

OBJAŚNIENIA

 • kurs stacjonarny - zajęcia odbywają się przez minimum 10 kolejnych dni po około 7 godzin dziennie. Kurs szczególnie zalecany dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego. W czasie kursu jest wystarczająco dużo czasu na prowadzenie zajęć jak i na samokształcenie i przygotowanie się do egzaminu. Podczas kursu realizowany jest 2-dobowy rejs pełnomorski, po którym uczestnicy otrzymują opinie z rejsu potwierdzającą nabyty staż. W programie jest również manewrowanie na silniku jachtem motorowym m/y Mort.

KOSZT SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • osoba indywidualna - 1100.00 PLN
 • grupa zorganizowana od 3 do 5 osób - 960.00 PLN
 • grupa zorganizowana od 6 do 10 osób - 910.00 PLN
 • grupa zorganizowana powyżej 10 osób - 880.00 PLN
 • studenci i pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni - 840.00 PLN
 • studenci WN AM w Gdyni - 750.00 PLN (mniejszy wymiar zajęć teoretycznych: bez nawigacji, locji morskiej i MPDM)Wpłaty należy dokonać w dwóch równych ratach wysokości 50% 
 • kurs intensywny (stacjonarny)- zajęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia, w czasie trwania roku akademickiego w dni powszednie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych, podczas wakacji zajęcia odbywają się przez 7 kolejnych dni po około 9 godzin dziennie. Kurs zalecany dla osób, które dysponują ograniczonym czasem i szybko przyswajają wiedzę.
 • kurs weekendowy - zajęcia odbywają się w cztery kolejne weekendy, możliwe jest również prowadzenie zajęć w dni powszednie w godzinach popołudniowych po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami dogodnych godzin zajęć. Kursy weekendowe prowadzimy w czasie trwania roku akademickiego. 

W ramach kursów weekendowych na jachtowego sternika morskiego organizujemy rejs nocny po Zatoce Gdańskiej. Koszty rejsu wliczone są w cene kursu.

KOSZT SZKOLENIA INTENSYWNEGO I WEEKENDOWEGO

 • osoba indywidualna - 990.00 PLN
 • grupa zorganizowana od 3 do 5 osób - 910.00 PLN
 • grupa zorganizowana od 6 do 10 osób - 870.00 PLN
 • grupa zorganizowana powyżej 10 osób - 830.00 PLN
 • studenci i pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni - 790.00 PLN
 • studenci WN AM w Gdyni - 700.00 PLN (mniejszy wymiar zajęć teoretycznych: bez nawigacji, locji morskiej i MPDM)

Wpłaty należy dokonać w dwóch równych ratach wysokości 50% opłaty za kurs każda

 • I rata w momencie zapisu na kurs
 • II rata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kurs

Wpłaty za szkolenie można dokonywać gotówką w kasie Akademii Morskiej na ulicy Morskiej, budynek F lub przelewem na konto Akademii Morskiej w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "jachtowy sternik morski"

EGZAMINY

 • Egzaminy prowadzone są przez Komisję Egzaminacyjną Akademii Morskiej w ramach upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście. W zakres części teoretycznej dochodzi umiejętność rozwiązania zadania nawigacyjnego. Czas na jego rozwiązanie wynosi 30 min.
 • Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu
 • opłata egzaminacyjna, płatna na konto Akademii Morskiej w Gdyni, studenci 175.00 - pozostałe osoby 350,00 PLN