NAWIGACJA - WARSZTATY


Nowe przepisy dotyczące przyznawania patentów umożliwiają podejście do egzaminu bez odbycia odpowiedniego kursu. O ile są wśród żeglarzy osoby które faktycznie mają doświadczenie by zaliczyć manewrówkę i zdać test bez wcześniejszego przygotowania pod okiem instruktora, to jednak dla większości zdających nawigację musi wyłożyć ktoś z odpowiednimi kompetencjami. Samodzielne przeczytanie odpowiedniego rozdziału w najpopularniejszych podręcznikach daje nikłe szanse na przejście najtrudniejszego zadania na egzaminie - zadania nawigacyjnego. Nasze warsztaty nawigacyjne kierujemy przede wszystkim do osób, które mają już odpowiednie przygotowanie do egzaminu w pozostałym zakresie, ale czują się jeszcze niepewni nad mapą.

Ci, którzy którzy mają już patent, ale szykują się do samodzielnego prowadzenia rejsu (zwłaszcza na wodach pływowych) również mogą liczyć na odpowiednie przygotowanie. Oprócz wiedzy do rozwiązania zadania nawigacyjnego, pokażemy też jak efektywnie planować trasę, monitorować ją na ploterze i 

GPS-ie, lub obliczyć optymalny czas na wejście lub wyjście z portu pływowego.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów - absolwentów Akademii Morskiej i jednocześnie instruktorów żeglarstwa prowadzących samodzielne rejsy w najtrudniejszych akwenach na świecie.

.


PROGRAM WARSZTATÓW

  • piątek, godz. 17:00 - 20:00 wykład z podstaw nawigacji, obliczanie kursów i kątów drogi - sala wykładowa
  • sobota, godz. 12:00 - 15:00 ćwiczenia z pracy na mapie, wyznaczenie pozycji i planowanie drogi - praca w grupach dwuosobowych
  • sobota, godz. 16:00 - 18:00 praca własna z mapą
  • niedziela, godz. 12:00 - 16:00 ćwiczenia na mapie, na ploterze i innych pomocach nawigacyjnych, nawigacja czynna i bierna, obliczanie czasu, prędkości i wysokości pływów - praca w grupach dwuosobowych

Szacunkowa ilość godzin na warsztatach: 10h + 2h pracy własnej.

Miejsce szkolenia - Gdynia, Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej al. Jana Pawła II 3


KOSZT WARSZTATÓW

  • studenci i pracownicy AMG - 150.00 PLN
  • pozostali uczestnicy - 250.00 PLN

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Jako tytuł wpłaty należy podać: "warsztaty nawigacyjne"

Wpłaty za szkolenie można również dokonywać gotówką w kasie Akademii Morskiej na ulicy Morskiej, budynek F. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie dowodu wpłaty organizatorom.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników.
  • Zakwaterowanie i wyżywienie uczestniczy szkolenia zabezpieczają sobie we własnym zakresie.

NAJBLIŻSZE TERMINY