Szanowni Państwo,

Proponujemy Wam udział w różnego rodzaju kursach instruktorskich w dyscyplinach żeglarstwo i sport motorowodny.

Proponowane przez nas kursy kończą się egzaminem umożliwiającym zdobycie tytułu instruktora w wybranej przez siebie dyscyplinie i w efekcie ułatwiają podjęcie pracy w ośrodka szkoleniowych oraz szkołach zajmujących się szkoleniami żeglarskimi i motorowodnymi.


.

KURS INSTRUKTORA SPORTU W DYSCYPLINIE ŻEGLARSTWO - Kurs uzupełniający przeznaczony dla osób posiadających uprawnienia instruktorskie PZŻ, PZMWiNW lub ISSA

INSTRUKTOR SPORTU to uprawnienia zawodowe, w przeciwieństwie do uprawnień PZŻ, PZMiNW oraz ISSA


KURS INSTRUKTORA SPORTU W DYSCYPLINIE SPORT MOTOROWODNY - Kurs uzupełniający przeznaczony dla osób posiadających uprawnienia instruktorskie PZŻ, PZMWiNW lub ISSA

INSTRUKTOR SPORTU to uprawnienia zawodowe, w przeciwieństwie do uprawnień PZŻ, PZMiNW oraz ISSA


ZINTEGROWANY KURS INSTRUKTORSKI - przeznaczony jest dla osób, które mają zamiar uzyskać tytuł Instruktora Sportu w Dyscyplinie Żeglarstwo i/lub Instruktora Sportu w Dyscyplinie Sporty Motorowodne i/lub Instruktora ISSA w Żeglarstwie i/lub Instruktora Motorowodnego ISSA i/lub Młodszego Instruktora Żeglarstwa


MŁODSZY INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA ORAZ INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ- kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją instruktorską przygodę.Kurs daje podstawy przygotowania instruktorskiego, a po zdanym egzaminie uzyskuje się patent Młodszego Instruktora PZŻ, który uprawnia do prowadzenia szkoleń żeglarskich autoryzowanych przez PZŻ i umożliwia podjęcie pracy w komisjach egzaminacyjnych na patenty żeglarskie