ZINTEGROWANY KURS INSTRUKTORSKI


Dlaczego polecamy zintegrowany kurs instruktorski? Bo w trakcie trwania tego kursu kandydaci na instruktorów różnych stowarzyszeń i różnych poziomów, mogą wspólnie uczestniczyć w części zajęć, nabierać doświadczenia w przygotowywaniu zajęć dla różnych grup instruktorskich, wzajemnie się uczyć i wzajemnie oceniać. Ponadto uczestnicy szkolenia w zależności od posiadanych uprawnień, własnych oczekiwań i możliwości, mają szansę uzyskać jedno lub więcej uprawnień instruktorskich.

W trakcie trwania kursu instruktorskiego proponujemy uzyskanie następujących uprawnień żeglarskich i/lub motorowodnych.

  • Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo
  • Instruktora Sportu w dyscyplinie sport motorowodny
  • Instruktora ISSA w żeglarstwie
  • Motorowodnego Instruktora ISSA
  • Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:

wykształcenie średnie

patent żeglarza jachtowego - min od 1 roku /na mł IŻ PZŻ/

certyfikat żeglarski/motorowodny ISSA - na instr ISSA żegl/motor

patent żeglarski PZŻ lub ISSA - na instr SPORTU - żeglarstwo

patent motorowodny PZMiNW lub ISSA - na instr SPORTU - motorowodne


Kurs kończy się egzaminem, którego zakres wiedzy jest odpowiedni dla wybranego lub wybranych przez uczestników patentów lub świadectw kompetencji.

W przypadku gdy uczestnik ma zamiar uzyskać więcej niż jedno uprawnienie instruktorskie, zdaje się egzamin oddzielnie dla każdego uprawnienia.


FORMY SZKOLEŃ

proponujemy następujące formy szkoleń:

weekendowe - głównie dla osób z Trójmiasta i okolic

stacjonarne - polecamy osobom z poza Trójmiasta

łączone - teoria weekendowo w Warszawie Łodzi i Gdyni, praktyka na zgrupowaniu w Gdyni


TERMINY 

kursy stacjonarne w Gdyni:


INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA

20-28 października 2018

17-25 listopada 2018


INSTRUKTOR MOTOROWODNY

25-28 października 2018

1-4 listoada 2018

22-25 listopada 2018 

=========

kursy weekendowe 

zajęcia w weekendy

możliwe też zajęcia uzupełniające popołudniami

w dni pracujęce /w uzgodnieniu/


INSTRUKTOR ŻEGLARSKI

Teoria

19-21października 2018

26-28 października 2018


Praktyka

2-4 listopada 2018


INSTRUKTOR MOTOROWODY

Teoria

19-21 października 2018


Praktyka

3-4 listopada 2018


MIEJSCE REALIZACJI

  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w Warszawie Łodzi i w Gdyni
  • Zajęcia praktyczne prowadzone są w Gdyni


KOSZT SZKOLENIA : 

żeglarski;

1550 zł / +egzamin i certyfikaty/ - 250zł

instr ISSA- dodatkowo 150 zł / +egzamin i certyfikaty/ -350 zł

motorowodny;

1250 zł /+ egzamin i certyfikaty/ - 250 zł

instr ISSA- dodatkowo 150 zł / +egzamin i certyfikaty/ -350 zł

żeglarski i motorowodny - 1950 zł  /+ egzamin i certyfikaty/;

ceny nie obejmują egzaminów i patentów


Studenci AMG i grupy zorganizowane- rabat do uzgodnienia


PŁATNOŚCI

Opłaty za szkolenia należy dokonywać na konto Akademii Morskiej w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Jako tytuł wpłaty proszę wpisać: "kurs zintegrowany"

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

  • Witold Gizler - tel. 737 49 45 49 lub 602 37 98 59, adres email: == InstrSport@gmail.com === skipper@home.pl
  • Centrum Szkoleniowo - Treningowe, tel. 728 918 557, adres email: ozam.kursy@gmail.com

Z organizatorami można się również kontaktować z wykorzystaniem znajdującego się poniżej formularza kontaktowego