ZINTEGROWANY KURS INSTRUKTORSKI


Dlaczego polecamy zintegrowany kurs instruktorski? Bo w trakcie trwania tego kursu kandydaci na instruktorów różnych stowarzyszeń i różnych poziomów, mogą wspólnie uczestniczyć w części zajęć, nabierać doświadczenia w przygotowywaniu zajęć dla różnych grup instruktorskich, wzajemnie się uczyć i wzajemnie oceniać. Ponadto uczestnicy szkolenia w zależności od posiadanych uprawnień, własnych oczekiwań i możliwości, mają szansę uzyskać jedno lub więcej uprawnień instruktorskich.

W trakcie trwania kursu instruktorskiego proponujemy uzyskanie następujących uprawnień żeglarskich i/lub motorowodnych.

  • Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo
  • Instruktora Sportu w dyscyplinie sport motorowodny
  • Instruktora ISSA w żeglarstwie
  • Motorowodnego Instruktora ISSA
  • Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:

wykształcenie średnie

patent żeglarza jachtowego - min od 1 roku /na mł IŻ PZŻ/

certyfikat żeglarski/motorowodny ISSA - na instr ISSA żegl/motor

patent żeglarski PZŻ lub ISSA - na instr SPORTU - żeglarstwo

patent motorowodny PZMiNW lub ISSA - na instr SPORTU - motorowodne


na instruktora PZŻ;

- patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa

- patent minimum jachtowy sternik morski

- patent min sternika motorowodnego /możliwy do uzyskania w trakcie kursu/

- staż z odbytych szkoleń żeglarskich


Kurs kończy się egzaminem, którego zakres wiedzy jest odpowiedni dla wybranego lub wybranych przez uczestników patentów lub świadectw kompetencji.

W przypadku gdy uczestnik ma zamiar uzyskać więcej niż jedno uprawnienie instruktorskie, zdaje się egzamin oddzielnie dla każdego uprawnienia.


FORMY SZKOLEŃ

proponujemy następujące formy szkoleń:

weekendowe - głównie dla osób z Trójmiasta i okolic

stacjonarne - polecamy osobom z poza Trójmiasta

łączone - teoria weekendowo w Warszawie, praktyka na zgrupowaniu w Gdyni


TERMINY 

kursy stacjonarne:

wrzesień:

2-10 września - egzamin 9-10.09.2017

23-30 września egzamin 1 października

październik:

21-28 października 2017; egzamin 28-29

/również na Instruktora Żeglarstwa PZZ ("pełnego")

=========

kursy weekendowe 

zajęcia w weekendy

możliwe też zajęcia uzupełniające popołudniami

w dni pracujęce /w uzgodnieniu/

wrzesień:

1-3

oraz 2 weekendy między 8 a 24 września

/do uzgodnienia na pierwszym spotkaniu/

zaliczenia i egzamin 29.09-01.10

wrzesień-październik

16-17 września

oraz 2 weekendy między 30 września a 22 października

/do uzgodnienia na pierwszym spotkaniu/

zaliczenia i egzamin 30.09-01.10

/również na Instruktora Żeglarstwa PZZ ("pełnego")

październik:

6-8

13-15

20-22

zaliczenia i egzamin 27-29.10

/również na Instruktora Żeglarstwa PZZ ("pełnego")

MIEJSCE REALIZACJI

  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w Warszawie i w Gdyni
  • Zajęcia praktyczne prowadzone są w Gdyni


KOSZT SZKOLENIA : 

żeglarski;

PZZ - 1450 zł / +egzamin i certyfikaty/

instr ISSA/SPORTU - dodatkowo 250 zł / +egzamin i certyfikaty/

motorowodny;

ISSA/SPORTU - 1250 zł /+ egzamin i certyfikaty/

żeglarski i motorowodny - 1950 zł  /+ egzamin i certyfikaty/;

ceny nie obejmują egzaminów i patentów

cennik PZZ

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/ce...


Studenci AMG i grupy zorganizowane- rabat do uzgodnienia


PŁATNOŚCI

Opłaty za szkolenia należy dokonywać na konto Akademii Morskiej w Gdyni nr:

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Jako tytuł wpłaty proszę wpisać: "kurs zintegrowany"

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

  • Witold Gizler - tel. 737 49 45 49 lub 602 37 98 59, adres email: == InstrSport@gmail.com === skipper@home.pl
  • Andrzej Szklarski - tel. 728 918 557, adres email: ozam.kursy@gmail.com

Z organizatorami można się również kontaktować z wykorzystaniem znajdującego się poniżej formularza kontaktowego