Rejs nr 5/18 Gdynia - Kopenhaga

PŁYNIEMY NA ZACHÓD - DANIA


TERMIN: 09.06 do 16.06.2018


Tym rejsem zaczynamy wieloetapowy rejs do północnej Norwegii. Ale trochę czasu potrwa zanim Nest tam dopłynie. My w tym rejsie popłyniemy przez wyspę Bornholm, gdzie odwiedzimy jeden lub dwa porty do stolicy Danii - Kopenhagi. Bardzo możliwe, że do celu dotrzemy przepływając przez kanał Falsterbo, ale o tym decyzję podejmie kapitan.

Spotykamy się w Gdyni 09 czerwca. Ponieważ jest to rejs zaczynający się w macierzystym porcie Nesta tzn. w Gdyni, więc sugerujemy aby wszyscy członkowie załogi dotarli na jacht najpóźniej do godziny 11:00. Przed wyjściem w morze czeka nas przecież sporo pracy, a przede wszystkim zakwaterowanie się na jachcie oraz zakup i zasztauowanie prowiantu.

Jak wszystkie rejsy na s/y NEST również ten rejs jest typowym rejsem stażowo - szkoleniowym. Tak więc oprócz samej radości żeglowania będzie okazja do zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem nawigacyjnym Nesta i poznanie jego obsługi a znajdą się miłośnicy nawigacji klasycznej to popracujemy również na mapach papierowych.


KOSZT REJSU:

 • 980.00 PLN teraz 700.00 PLN - płatne w maksymalnie dwóch ratach według następującego harmonogramu
 • I rata (zadatek) - 480.00 PLN teraz 300.00 PLN w momencie zapisu na rejs
 • II rata - 500.00 PLN teraz 400.00 PLN płatne w dowolnym terminie jednak z takim wyliczeniem aby całość opłaty była zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu

UWAGA! Przy wpłacie jednorazowej dodatkowo 10% zniżki!!

Płatności należy dokonać przelewem na konto:

Akademia Morska w Gdyni

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "Praktyka żeglarska - s/y NEST 5/18"

W opłatę za rejs wliczono: miejsce na jachcie, paliwo do kuchenki gazowej, wydawnictwa nawigacyjne, ubezpieczenie NNW.


KOSZTY DODATKOWE

 • koszt dotarcia do portu zaokrętowania i portu wyokrętowania każdy z uczestników organizuje we własnym zakresie i we własnym zakresie pokrywa koszty podróży
 • składka na kasę jachtową w wysokości 70 zł za dzień rejsu, (łącznie 490.00 PLN). W ramach składki pokrywane są koszty wyżywienia, opłat portowych, opłat kanałowych (jeżeli występują) i paliwa. Składka ponoszona jest solidarnie przez wszystkich uczestników rejsu za wyjątkiem kapitana. Zwyczajowo składka zbierana jest przez osobę wyznaczoną przez kapitana do pełnienia funkcji II oficera. Po zakończeniu rejsu składka jest rozliczana, a ewentualne nadwyżki są zwracane uczestnikom. Kapitan jachtu nie wpłaca składki do kasy jachtowej i jest na utrzymaniu pozostałych członków załogi.
 • koszt toalet i łazienek - w tych w portach, w których opłata za toalety i łazienki nie jest wliczana do opłaty portowej
 • zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą, ponadto każdy z uczestników rejsu powinien dysponować aktualną Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną bezpłatnie przez NFZ

WARUNKI WPISANIA NA LISTĘ ZAŁOGI

 • Wstępna rezerwacja miejsca z wykorzystaniem internetowego formularza zgłoszeniowego
 • Wypełnienie i przesłanie do biura Ośrodka Żeglarskiego AM, Karty Zgłoszenia
 • Wpłata zadatku i przesłanie do biura Ośrodka potwierdzenia dowodu wpłaty

INNE INFORMACJE:

 • Rejsy organizowane na s/y NEST są praktyką żeglarską, podczas której wszyscy uczestnicy praktyki stanowią załogę jachtu i zobowiązani są do wykonywania obowiązków określonych przez kapitana.
 • Kapitan jachtu jest zobowiązany do organizacji i koordynacji procesu szkolenia realizowanego podczas praktyki.
 • Akademia Morska w Gdyni, ubezpiecza uczestników praktyk żeglarskich prowadzonych na jachcie NEST wyłącznie w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwszych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i kosztów repatriacji do kraju (KL), każdy z uczestników ponosi we własnym zakresie.
 • Na jachcie obowiązuje zakaz posiadania i spożywania narkotyków lub innych podobnie działających środków.
 • Podczas pobytu jachtu w morzu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 • Na jachcie znajdują się pneumatyczne kamizelki asekuracyjne dla wszystkich członków załogi.
 • Zasilanie 230V jest dostępne tylko podczas postoju w porcie. Prosimy o zaopatrzenie się w ładowarki telefonów i komputerów na napięcie 12V
 • Po zakończeniu rejsu wydajemy opinie o odbyciu stażu morskiego