Rejs nr 16/18 Oslo - Kopenhaga

Wypływamy z norweskich fiordów i wpływamy w szweckie szkiery


TERMIN: 08.09 do 15.09.2018


W Oslo spotykamy się 8 września. Zaokrętowanie na jacht będzie możliwe od godziny 1200 i prosimy aby wszyscy członkowie załogi w miarę możliwości właśnie o tej godzinie dotarli na jacht.

Ze Oslo skierujemy się na południe i kierując się na południe popłyniemy Oslofiordem w kierunku otwartego morza. Po drodze chociaż na chwilę zatrzymamy się w Horten, ale później już otwartym morzem popłyniemy w kierunku szwedzkich szkierów. Co tam zobaczymy i gdzie się zatrzymamy? To już zależy od decyzji kapitana, ale bardzo możliwe, że będzie to bardzo ładna mała przystań rybacka w Smogen, a następnie Marnstrand, To drugie miasteczko z potężną twierdzą jest kurortem Goeteborga.

Do Kopenhagi postaramy się dotrzeć w przeddzień zaokrętowania, a samo wyokrętowanie nastąpi 15 września najpóźniej o godzinie 1000, po wykonaniu końcowego klaru na jachcie.

Jak wszystkie rejsy na s/y NEST również ten rejs jest typowym rejsem stażowo - szkoleniowym. Tak więc oprócz samej radości żeglowania będzie okazja do zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem nawigacyjnym Nesta i poznanie jego obsługi a znajdą się miłośnicy nawigacji klasycznej to popracujemy również na mapach papierowych.


KOSZT REJSU:

 • 980.00 PLN - płatne w maksymalnie dwóch ratach według następującego harmonogramu
 • I rata (zadatek) - 480.00 PLN w momencie zapisu na rejs
 • II rata - 500.00 PLN w dowolnym terminie jednak z takim wyliczeniem aby całość opłaty była zaksięgowana na naszym koncie najpóżniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu

Płatności należy dokonać przelewem na konto:

Akademia Morska w Gdyni

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "Praktyka żeglarska - s/y NEST 16/18"

W opłatę za rejs wliczono: miejsce na jachcie, paliwo do kuchenki gazowej, wydawnictwa nawigacyjne, ubezpieczenie NNW.


KOSZTY DODATKOWE

 • koszt dotarcia do portu zaokrętowania i portu wyokrętowania każdy z uczestników organizuje we własnym zakresie i we własnym zakresie pokrywa koszty podróży
 • składka na kasę jachtową w wysokości 340.00 koron norweskich (NOK) i 750.00 koron szwedzkich (SEK)  W ramach składki pokrywane są koszty wyżywienia, opłat portowych, opłat kanałowych (jeżeli występują) i paliwa. Składka ponoszona jest solidarnie przez wszystkich uczestników rejsu za wyjątkiem kapitana. Zwyczajowo składka zbierana jest przez osobę wyznaczoną przez kapitana do pełnienia funkcji II oficera. Po zakończeniu rejsu składka jest rozliczana, a ewentualne nadwyżki są zwracane uczestnikom. Kapitan jachtu nie wpłaca składki do kasy jachtowej i jest na utrzymaniu pozostałych członków załogi.
 • koszt toalet i łazienek - w tych w portach, w których opłata za toalety i łazienki nie jest wliczana do opłaty portowej
 • zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą, ponadto każdy z uczestników rejsu powinien dysponować aktualną Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną bezpłatnie przez NFZ

WARUNKI WPISANIA NA LISTĘ ZAŁOGI

 • Wstępna rezerwacja miejsca z wykorzystaniem internetowego formularza zgłoszeniowego
 • Wypełnienie i przesłanie do biura Ośrodka Żeglarskiego AM, Karty Zgłoszenia
 • Wpłata zadatku i przesłanie do biura Ośrodka potwierdzenia dowodu wpłaty

INNE INFORMACJE:

 • Rejsy organizowane na s/y NEST są praktyką żeglarską, podczas której wszyscy uczestnicy praktyki stanowią załogę jachtu i zobowiązani są do wykonywania obowiązków określonych przez kapitana.
 • Kapitan jachtu jest zobowiązany do organizacji i koordynacji procesu szkolenia realizowanego podczas praktyki.
 • Akademia Morska w Gdyni, ubezpiecza uczestników praktyk żeglarskich prowadzonych na jachcie NEST wyłącznie w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwszych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i kosztów repatriacji do kraju (KL), każdy z uczestników ponosi we własnym zakresie.
 • Na jachcie obowiązuje zakaz posiadania i spożywania narkotyków lub innych podobnie działających środków.
 • Podczas pobytu jachtu w morzu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 • Na jachcie znajdują się pneumatyczne kamizelki asekuracyjne dla wszystkich członków załogi.
 • Zasilanie 230V jest dostępne tylko podczas postoju w porcie. Prosimy o zaopatrzenie się w ładowarki telefonów i komputerów na napięcie 12V
 • Po zakończeniu rejsu wydajemy opinie o odbyciu stażu morskiego