.

Posiadamy uznanie Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6 do prowadzenia egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne

MIĘDZYNARODOWE OTWARTE REGATY O PUCHAR REKTORÓW

UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI I KALININGRADZKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO


TERMIN REGAT:  22 DO 24 SIERPNIA 2019

HEL - BAŁTIJSK


REGAT ZALICZANE SĄ W PUNKTACJI O PUCHAR BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO


Szanowni Państwo,

W związku z bardzo niesprzyjającymi warunkami pogodowymi główny organizator tegorocznych regat, którym jest Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny, podjął decyzję o ZMIANIE TERMINU rozegrania Międzynarodowych Regat o Puchar Rektorów! Regaty zostaną rozegrane w terminie 22 do 24 sierpnia.

Za zamieszanie organizatorzy bardzo przepraszają, ale taką decyzję podjęto z myślą o uniknięciu niepotrzebnego ryzykowaniu zdrowiem załóg i uszkodzeniami jachtów.

Oczywiście już teraz zapraszam do udziału w sierpniowych regatach, a ponieważ od 1 lipca na teren Obwodu Kaliningradzkiego można wpłynąć i wjechać na podstawie wizy elektronicznej, którą można uzyskać bezpłatnie, bez zaproszenia i nie wychodząc z domu, więc mam nadzieję, że dzięki tym ułatwieniom zdecydujecie się na udział w regatach.

Pozdrawiam serdecznie

Andrzej Szklarski


prev next
 • Walczymy
 • Walczymy
 • Walczymy
 • Po wyścigu
 • W drodze
 • W drodze na start
 • W Bałtijsku
 • Jachty OŻAM w Bałtijsku
 • W Bałtijsku
 • Ścigamy się
 • Mirabelka, najmłodsza uczestniczka
 • Nagrody czekają
 • Przed ceromonią wręczenia nagród
 • Nagrody czekają
 • Mirabelka
 • Otwarcie regat na Darze
 • Otwarcie regat na Darze

Rektorzy Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wraz z Komendantami STS Kruzensztern, STS Siedov i STS Dar Młodzieży zapraszają wszystkich żeglarzy do udziału w Międzynarodowych Otwartych Regatach o Puchar RektorówORGANIZATORZY REGAT

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny - Bałtycka Akademia Rybołówstwa Morskiego w Kaliningradzie
 • Yacht Club Ost-West z Kaliningradu

PARTNERZY

 • Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski w Kaliningradzie
 • Konsulat Generalny Federacji Rosji w Gdańsku
 • Urząd Miasta Hel
 • Urząd Miasta Bałtijsk
 • Pomorski Związek Żeglarski
 • Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska
 • Centrum Kształcenia "Praktyka Morska m. Moskwa - oficjalny partner STS Kruzensztern i STS Siedov

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Regaty składają się z trzech etapów:

Etap I - Puchar Daru Młodzieży

Etap II - Puchar Kruzenszterna

Etap III - Puchar Siedova

Jachty biorące udział we wszystkich wyścigach będą klasyfikowane w Pucharze Rektorów. Przewidujemy również wiele inne atrakcyjne nagrody.


 • W regatach mogą uczestniczyć jachty sportowe i turystyczne, które zostaną podzielone na trzy grupy klasy KWR,
 • Grupa I - jachty o długości do 9 m, 
 • Grupa II - jachty o długości od 9 do 10 m
 • Grupa III - jachty o długości powyżej 10 m.
 • UWAGA - Komisja Sędziowska może dokonać innego podziału na grupy po zgłoszeniu się wszystkich jachtów i po dokonaniu pomiarów długości.
 • Minimalna ilość jachtów w grupie 4, w przypadku mniejszej ilości jachtów w grupie nagrodzony zostanie tylko jacht pierwszy,
 • Jachty nie posiadające współczynnika KWR mogą brać udział w regatach, w tym wypadku Komisja Sędziowska przydzieli im tymczasowy współczynnik KWR wyższy od najwyższego w grupie, jednak jachty te nie będą klasyfikowane w Pucharze Bałtyku Południowego. 

PROGRAM I TERMINARZ REGAT

22 sierpnia 2019 czwartek

 • do godziny 20:00 – przybycie jachtów do portu Hel
 • 15:00 do 20:00 – komisja mandatowa, zapisy uczestników regat
 • 20.15 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli
 • 20:30 wieczór integracyjny żeglarzy

23 sierpnia 2019 piątek

 • 08:00 – start do pierwszego etapu regat - na trasie Hel - Bałtijsk, 
 • 13:00 - otwarcie linii mety na redzie portu Bałtijsk
 • 12:00 - 18.00 – zapisy do drugiego i trzeciego etapu 

UWAGA: Po przybyciu do portu Bałtijsk wszystkie jachty zobowiązane są do poddania się odprawie granicznej i celnej


24 sierpnia 2019 sobota

 • 09:00 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli.
 • 10:00 – start do drugiego etapu regat, a po finiszu ostatniego jachtu, start do trzeciego etapu. Akwen obu wyścigów - reda portu Bałtijsk
 • 18:00 – uroczyste zamknięcie regat, wręczenie nagród zwycięskim jachtom obu etapów, 
 • 18:30 - wieczór integracyjny żeglarzy

25 sierpnia 2018 niedziela

 • Dzień rezerwowy
 • Powrót jachtów do portów macierzystych

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 45.00 PLN lub 1000.00 RUB od osoby za jeden etap. Zebrana kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie dla sędziów i na spotkania integracyjne. Powyższa kwota jest pobierana w gotówce przez Komisję Mandatową podczas zapisów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ TUTAJ

Powyższy formularz po wypełnieniu prosimy przesłać na adres email

cst.sailing@wn.umg.edu.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANIA WIZ

Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są do posiadania wiz umożliwiających przekroczenie granicy Rosji. W celu uzyskania wizy niezbędne jest uzyskanie zaproszenia. Centrum Szkoleniowo - Treningowe UMG będzie pośredniczył w uzyskaniu zaproszeń umożliwiających uzyskania wiz. 

Uczestnicy regat występują o wizy występują indywidualnie na podstawie zbiorowego zaproszenia. Z tego powodu apelujemy o szybkie, a nawet błyskawiczne wysyłanie danych do uzyskania zaproszenia. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się powyżej.

Pracownicy Ośrodka są w ciągłym kontakcie z pracownikami Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku i w miarę swoich, ostatnio niestety ograniczonych możliwości, będą udzielali informacji o trybie i miejscu składania wniosków wizowych. jednak w celu sprawnego i możliwie bezproblemowego uzyskania wiz, odpowiednie wnioski należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem regat

Jak już wspomniano, każdy z uczestników samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika składa wniosek wizowy w konsulacie Rosji odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Zasady

Zasady wypełniania elektronicznych wniosków wizowych oraz sposobu ich wypełniania znajdują się np. na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku KLIKNIJ TUTAJ