.

Posiadamy uznanie Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6 do prowadzenia egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne

MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR REKTORÓW

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI I KALININGRADZKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO


TERMIN REGAT:  6 DO 9 LIPCA 2017

HEL - BTIJSK - KALININGRAD


REGAT ZALICZANE SĄ W PUNKTACJI O PUCHAR BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO


prev next
 • Walczymy
 • Walczymy
 • Walczymy
 • Po wyścigu
 • W drodze
 • W drodze na start
 • W Bałtijsku
 • Jachty OŻAM w Bałtijsku
 • W Bałtijsku
 • Ścigamy się
 • Mirabelka, najmłodsza uczestniczka
 • Nagrody czekają
 • Przed ceromonią wręczenia nagród
 • Nagrody czekają
 • Mirabelka
 • Otwarcie regat na Darze
 • Otwarcie regat na Darze

Rektorzy Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie i Akademii Morskiej w Gdyni wraz z Komendantami STS Kruzensztern i STS Dar Młodzieży zapraszają wszystkich żeglarzy do udziału w Międzynarodowych Regatach o Puchar Rektorów


Jachty sklasyfikowane w grupie OPEN nagrodzone zostaną pucharami za poszczególne etapy


ORGANIZATORZY REGAT

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny - Bałtycka Akademia Rybołówstwa Morskiego w Kaliningradzie

PARTNERZY

 • Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski w Kaliningradzie
 • Konsulat Generalny Federacji Rosji w Gdańsku
 • Urząd Miasta Hel
 • Urząd Miasta Bałtijsk
 • Pomorski Związek Żeglarski
 • Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Regaty składają się z dwóch etapów:

Etap I - Puchar Daru Młodzieży

Etap II - Puchar Kruzenszterna

Jachty biorące udział w obu wyścigach będą klasyfikowane w Pucharze Rektorów. Przewidujemy również wiele innych atrakcyjnych nagród.


 • W regatach mogą uczestniczyć jachty sportowe i turystyczne , które zostaną podzielone na dwie klasy KWR i OPEN: 
 • klasie KWR jachty zostaną podzielone na dwie grupy, grupa I - jachty o długości powyżej 10 m, grupa II jachty o długości mniejszej do 10 m.
 • W klasie OPEN nie będzie podziału na grupy
 • Minimalna ilość jachtów w grupie 4, w przypadku mniejszej ilości jachtów w grupie nagrodzony zostanie tylko jacht pierwszy. Powyższe dotyczy również klasy OPEN

PROGRAM I TERMINARZ REGAT

06 lipca 2017 czwartek

 • do godziny 19.00 – przybycie jachtów do portu w Helu
 • 12.00 do 19.00 – komisja mandatowa, zapisy uczestników regat
 • 19.15 – zabranie kapitanów i ich przedstawicieli
 • 22.00 – start do I etapu, wyścig o Puchar Daru Młodzieży, trasa Hel - Bałtijsk, wyścig nocny

07 lipca 2017 piątek

 • 04.00 – otwarcie linii mety na redzie portu Bałtijsk, po przekroczeniu linii mety, odprawa graniczna w basenie nr 3 portu Bałtijsk
 • 09.00 – 12.00 - zapisy do drugiego etapu regat o Puchar Kruzenszterna.
 • 14.00 - 18.00 – start do II etapu regat, wyścig o Puchar Kruzenszterna, Bałtijsk - Kaliningrad, wyścig po wodach Zalewu Wiślaneg. UWAGA: Wyścig jest rozgrywany wspólnie z jachtami biorącymi udział w Regatach Trzech Marszałków
 • 18.00 - 22.00 - przejście w pobliże mostu podnoszonego w centrum Kaliningradu i oczekiwanie na podniesienie mostu.
 • 22.00 - 22.15 - podniesienie mostu i przejście na miejsce postoju na przystani Muzeum Morskiego Oceanu. Jachty o wysokości większej niż 17 metrów, będą cumowały przed mostem.

08 lipca 2017 sobota

 • 10.00 - 18.00 – udział uczestników regat w uroczystościach i imprezach organizowanych z okazji Dnia Kaliningradu. W godzinach wieczornych uroczyste wręczenie nagród.
 • 19.00 – wieczór integracyjny uczestników regat

09 lipca 2017 niedziela

 • 10.00 - 18.00 - udział uczestników regat w imprezach organizowanych z okazji Dni Kaliningradu.
 • 22.00 - 22.15 - podniesienie mostu, wypłynięcie jachtów z Kaliningradu

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 35.00 PLN lub 500.00 RUB od osoby za jeden etap. Zebrana kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie dla sędziów i na spotkania integracyjne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ TUTAJ

Powyższy formularz po wypełnieniu prosimy przesłać na adres email ozam.biuro@gmail.com


INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZ

Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są do posiadania wiz umożliwiających przekroczenie granicy Rosji. W celu uzyskania wizy niezbędne jest uzyskanie zaproszenia. Ośrodek Żeglarski AMG będzie pośredniczył w uzyskaniu zaproszeń. 

Uczestnicy regat występują o wizy występują indywidualnie na podstawie zbiorowego zaproszenia. Z tego powodu apelujemy o szybkie, a nawet błyskawiczne wysyłanie danych do uzyskania zaproszenia. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się powyżej.

Pracownicy Ośrodka są w ciągłym kontakcie z pracownikami Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku i będą udzielali informacji o trybie i miejscu składania wniosków wizowych. jednak w celu sprawnego i możliwie bezproblemowego uzyskania wiz, odpowiednie wnioski należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem regat