.

Posiadamy uznanie Ministra Sportu i Turystyki nr DSW/454/23/2013/MB2/6 do prowadzenia egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne

MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR REKTORÓW

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI I KALININGRADZKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO


TERMIN REGAT:  5 DO 8 LIPCA 2018

BAŁTIJSK - HEL


REGAT ZALICZANE SĄ W PUNKTACJI O PUCHAR BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO


prev next
 • Walczymy
 • Walczymy
 • Walczymy
 • Po wyścigu
 • W drodze
 • W drodze na start
 • W Bałtijsku
 • Jachty OŻAM w Bałtijsku
 • W Bałtijsku
 • Ścigamy się
 • Mirabelka, najmłodsza uczestniczka
 • Nagrody czekają
 • Przed ceromonią wręczenia nagród
 • Nagrody czekają
 • Mirabelka
 • Otwarcie regat na Darze
 • Otwarcie regat na Darze

Rektorzy Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie i Akademii Morskiej w Gdyni wraz z Komendantami STS Kruzensztern i STS Dar Młodzieży zapraszają wszystkich żeglarzy do udziału w Międzynarodowych Regatach o Puchar Rektorów


Jachty sklasyfikowane w grupie OPEN nagrodzone zostaną pucharami za poszczególne etapy


ORGANIZATORZY REGAT

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny - Bałtycka Akademia Rybołówstwa Morskiego w Kaliningradzie

PARTNERZY

 • Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski w Kaliningradzie
 • Konsulat Generalny Federacji Rosji w Gdańsku
 • Urząd Miasta Hel
 • Urząd Miasta Bałtijsk
 • Pomorski Związek Żeglarski
 • Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Regaty składają się z dwóch etapów:

Etap I - Puchar Daru Młodzieży

Etap II - Puchar Kruzenszterna

Jachty biorące udział w obu wyścigach będą klasyfikowane w Pucharze Rektorów. Przewidujemy również wiele innych atrakcyjnych nagród.


 • W regatach mogą uczestniczyć jachty sportowe i turystyczne, które zostaną podzielone na dwie klasy KWR,
 • Grupa I - jachty o długości powyżej 10 m, grupa II jachty o długości mniejszej do 10 m.
 • Minimalna ilość jachtów w grupie 4, w przypadku mniejszej ilości jachtów w grupie nagrodzony zostanie tylko jacht pierwszy,
 • Jachty nie posiadające wspólczynnika KWR mogą brać udział w regatach, ale nie będą klasyfikowane.

PROGRAM I TERMINARZ REGAT

05 lipca 2018 czwartek

 • do godziny 20:00 – przybycie jachtów do portu Bałtijsk
 • 15:00 do 20:00 – komisja mandatowa, zapisy uczestników regat
 • 20:00 – uroczyste otwarcie regat, pod pomnikiem Piotra I
 • 20.15 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli
 • 20:30 wieczór integracyjny żeglarzy

06 lipca 2018 piątek

 • 08:00 – start do pierwszego etapu regat - Wyścig o Puchar Kruzenszterna na trasie Bałtijsk - Hel, 
 • 13:00 - otwarcie linii mety na redzie portu Hel
 • 12:00 - 18.00 – zapisy do drugiego etapu regat - Wyścigu o Puchar Daru Młodzieży,

07 lipca 2018 sobota

 • 09:00 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli.
 • 10:00 – start do drugiego etapu regat, Wyścigu o Puchar Daru Młodzieży na trasie Hel - Zatoka Gdańska - Hel
 • 17:00 – uroczyste zamknięcie regat, wręczenie nagród zwycięskim jachtom obu etapów, 
 • 17:30 - wieczór integracyjny żeglarzy

08 lipca 2018 niedziela

 • Dzień rezerwowy
 • Powrót jachtów do portów macierzystych

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 30.00 PLN lub 500.00 RUB od osoby za jeden etap. Zebrana kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie dla sędziów i na spotkania integracyjne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ TUTAJ

Powyższy formularz po wypełnieniu prosimy przesłać na adres email ozam.biuro@gmail.com


INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZ

Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są do posiadania wiz umożliwiających przekroczenie granicy Rosji. W celu uzyskania wizy niezbędne jest uzyskanie zaproszenia. Ośrodek Żeglarski AMG będzie pośredniczył w uzyskaniu zaproszeń. 

Uczestnicy regat występują o wizy występują indywidualnie na podstawie zbiorowego zaproszenia. Z tego powodu apelujemy o szybkie, a nawet błyskawiczne wysyłanie danych do uzyskania zaproszenia. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się powyżej.

Pracownicy Ośrodka są w ciągłym kontakcie z pracownikami Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku i będą udzielali informacji o trybie i miejscu składania wniosków wizowych. jednak w celu sprawnego i możliwie bezproblemowego uzyskania wiz, odpowiednie wnioski należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem regat