Wszystkie osoby zainteresowane otrzymywaniem wiadomości o przedsięwzięciach realizowanych w Centrum Szkoleniowo - Trenigowe Uniwersyteteu Morskiego w Gdyni, zachęcamy do wpisania swojego adresu email do poniższego formularza.

Jednocześnie informujemy iż posiadane przez nas adresy email nie są udostępniane w żadnej formie innym podmiotom i wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów niż wyżej wymienione cele informacyjne.


Podanie swojego adresu email z wykorzystaniem poniższego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb informacyjnych o przedsięwzięciach realizowanych w Centrum Szkoleniowo - Treningowym w Gdyni, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)


W celu rezygnacji z Newslettera Ośrodka żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni, należy wykorzystać poniższy formularz. Po wpisaniu swojego adresu email i jego wysłaniu, wszelkie dane zostaną niezwłocznie skasowane.