EGZAMINY NA PATENT

JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

EGZAMINY ZAREJESTROWANE

  • 23.11.2019 godz. 10:00, Gdynia

EGZAMINY PLANOWANE

BRAK TERMINÓW

INNE WAŻNE INFORMACJE

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich w strefie do 200 Mm od brzegu.

Do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego może przystąpić osoba spełniająca nw. warunki:

  • ukończone 18 lat życia,
  • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • wniesienie opłaty egzaminacyjnej przelewem na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w wysokości 350.00 PLN (uczniowie i studenci do 26 roku życia 175.00 PLN). Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Uniwersytetu Morskiego na ulicy Morskiej, budynek F lub przelewem na konto

Uniwersytet Morski w Gdyni

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

UWAGA

Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) a uczniowie i studenci dodatkowo legitymację uczniowską lub studencką.