EGZAMINY NA PATENT

 MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO


EGZAMINY ZAREJESTROWANE


  • 27.10.2019r. godz. 10:00 Gdynia

EGZAMINY PLANOWANE

W przygotowaniu

INNE WAŻNE INFORMACJE

Patent motorowodnego sternika morskiego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
  • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego może przystąpić osoba spełniająca nw. warunki:

  • ukończone 18 lat życia,
  • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • wniesienie opłaty egzaminacyjnej przelewem na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w wysokości 350.00 PLN (uczniowie i studenci do 26 roku życia 175.00 PLN). Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Uniwersytetu Morskiego na ulicy Morskiej, budynek F lub przelewem na konto

Uniwersytet Morski w Gdyni

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

UWAGA

Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) a uczniowie i studenci dodatkowo legitymację uczniowską lub studencką.