Egzaminy przeprowadzane przez Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi rozporządzaniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 460


UCZESTNICTWO W EGZAMINIE:

W celu udziału w egzaminie, należy:

 • spełnić wymogi niezbędne do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu lub licencji, określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki,
 • w przypadku egzaminów na patenty jachtowego sternika morskiego, motorowodnego sternika morskiego i mechanika motorowodnego, należy przedstawić do wglądu Komisji Egzaminacyjnej dokumenty potwierdzające staż morski,
 • dokonać opłaty egzaminacyjnej przelewem na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, potwierdzenie dowodu wpłaty wraz z dokumentem uprawniającym do 50% zniżki należy przedstawić do wglądu Komisji Egzaminacyjnej
 • przystępując do egzaminu należy posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a uczniowie i studenci dodatkowo legitymację uczniowską lub studencką,
 • zgłoszenie udziału w egzaminie, należy dokonać z wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Ośrodka Żeglarskiego UM, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym egzaminem.

UWAGA

W celu usprawnienia organizacji egzaminów, uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego udziału najpóźniej na dzień przed egzaminem.

WYSOKOŚCI OPŁAT EGZAMINACYJNYCH:

Wysokości opłat egzaminacyjnych określone są rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki

 • żeglarz jachtowy - 250.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 125.00 PLN,
 • jachtowy sternik morski - 350.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 175.00 PLN,
 • sternik motorowodny - 250.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 125.00 PLN
 • motorowodny sternik morski - 350.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 175.00 PLN
 • mechanik motorowodny - 250.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 125.00 PLN
 • licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - 250.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 125.00 PLN
 • licencja do holowania statków powietrznych - 250.00 PLN, uczniowie i studenci do 26 roku życia - 125.00 PLN

Wpłaty za szkolenie można dokonywać gotówką w kasie Uniwersytetu Morskiego na ulicy Morskiej, budynek F lub przelewem na konto:

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

38 1140 1153 0000 2235 4300 1016

Tytuł wpłaty: "opłata za egzamin na patent/licencję (nazwa patentu/licencji)"


PROWADZIMY EGZAMINY NA NW. PATENTY I LICENCJE


ZADAJ PYTANIE